Skip to main content
Category

WazirX માર્ગદર્શિકાઓ

What are the benefits of the WazirX referral feature and how to use it?WazirX માર્ગદર્શિકાઓ

WazirX રેફરલ સુવિધાના ફાયદા શું છે અને તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો? (What are the benefits of the WazirX referral feature and how to use it?)

WazirX પર, તમે તમારા મિત્રો દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી ટ્રેડિંગ ફીના 50% નો સંદર્ભ આપી શકો…
WazirX Content Team
મે 11, 2022