Skip to main content
Category

Budget 2022

Budget 2022ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಬಜೆಟ್ 2022- ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು (Budget 2022 – Key highlights for the Crypto Industry)

ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಹಾಗು ಬ್ಲಾಕ್‍ಚೈನ್ ಎಡೆಗೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ 2022ರ ಬಡ್ಜೆಟ್‍ನ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ! ನಮ್ಮ ಸಿ.ಈ.ಓ ನಿಶ್ಚಲ್…
Saudamini Chandarana
ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2022