Skip to main content

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸਰਲੀਕਿਰਤ ‘ਤੇ TDS

By ਜੂਨ 24, 2022ਅਗਸਤ 10th, 20224 minute read
TDS on Crypto Simplified

ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਐਸਿਟਸ (VDA) ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ‘ਤੇ 1% TDS ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 2022 ਦੇ ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਵਿੱਚ 194S ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ (ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ CDA ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ (ਜਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਚੇਂਜ) TDS ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਮੁੱਲ ਦਾ 1% ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਵਿਥਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਥਹੋਲਡ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖ਼ਬਰ ਹੈ: ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸ (CBDT) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸਚੇਂਜ (ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ P2P ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 194S ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ; ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। WazirX ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੂਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ WazirX ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ:

 • TDS ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਸ਼ਪਾਦਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਟ੍ਰੇਡ ‘ਤੇ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸਿਟ ਦਾ INR ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸਿਟ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੇਡ 1 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

 • INR ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ TDS ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸਿਟ ਦਾ ਵਿਕਰੇਤਾ TDS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸਿਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਸਿਟ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ, TDS ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। 
 • ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਯੋਗ INR ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਰਕਮ ਤੋਂ 1% TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 206AB ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਵਰਤੋਂਕਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ TDS ਦੀ ਰਕਮ ₹50,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ TDS ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ (ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ) TDS 5% ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਬਲੌਗ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ TDS ਦੀ ਦਰ ਵਜੋਂ 1% ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ।
 • ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ TDS ਨੂੰ INR ਵਜੋਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਜੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ TDS ਨੂੰ INR ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ TDS ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ (ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ) ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। WazirX ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਹਵਾਲਾ ਸੰਪੱਤੀਆਂ – INR, USDT, BTC ਅਤੇ WRX ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ: MATIC-BTC, ETH-BTC ਅਤੇ ADA-BTC, BTC ਹਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦਾ TDS BTC ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਉਦਾਹਰਨ:
 • INR ਮਾਰਕੀਟਾਂ: 1 BTC ਨੇ 100 INR ਲਈ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। BTC ਨੂੰ 99 INR (1% TDS ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। BTC ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 1 BTC (ਬਿਨਾਂ TDS ਕਟੌਤੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
 • ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟਾਂ: 1 BTC ਨੂੰ 10 ETH ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। BTC ਵਿਕੇਰਤਾ ਨੂੰ 1.01 BTC (1% TDS ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ 10 ETH ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। BTC ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ 0.99 BTC (1% TDS ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
 • P2P ਟ੍ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ, USDT ਵਿਕਰੀ ਆਰਡਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% TDS ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। P2P USDT ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ TDS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਉਦਾਹਰਨ:
 • ਵਿਕਰੇਤਾ 100 USDT ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1% TDS ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਕਰੀ ਆਰਡਰ 99 USDT ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਰੀਦਦਾਰ 99 USDT ਵਾਸਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ INR ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਜੇਕਰ ਸੰਪੂਰਨ 99 USD ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 1% TDS ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ TDS ਵਾਸਤੇ ਲੌਕ ਕੀਤੇ ਗਏ 1 USDT ਦੇ ਬਾਕੀ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • TDS ਦੀ ਗਣਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੁਆਰਾ ਲਾਏ ਗਏ GST/ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ‘ਸ਼ੁੱਧ’ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
 • ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ TDS ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ INR ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ INR ਮੁੱਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਪਡੇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
 • ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੈਰੇਂਟ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ TDS ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਵਿਵਰਣ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ TDS ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪੱਤੀ ਵਜੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, TDS ਦਾ ਸੰਬੰਧਿਤ INR ਮੁੱਲ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
 • TDS ਬ੍ਰੋਕਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ WazirX ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਖੁਦ TDS ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ WazirX ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਚਿਤ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰਲਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਕਤ ਵਰਣਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਰੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਮਾਤਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਸਾਰ

ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਲੇਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ TDS ਤੰਤਰ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਤੇ ਲਰਨਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਝਿਝਕ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ।

ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ।

ਹੈਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply