Skip to main content

WazirX ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ (Update on WazirX Referral Program)

By ਅਗਸਤ 12, 2021ਮਈ 9th, 20221 minute read

ਅੱਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ!

ਅਸੀਂ WRX ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ WRX ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ!

WazirX ਰੈਫਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਦੀ 50% ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਾਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ INR, USDT, ਆਦਿ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ WazirX ਵੱਲੋਂ ਟ੍ਰੇਡ ਕੀਤੀ ETH/USDT ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ USDT ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ।

ਹੁਣ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰੈਫਰਲ ਇਨਾਮ WRX ਟੋਕਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ! ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ WRX ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਟਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Get WazirX News First

* indicates required

ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ!

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply