Skip to main content

WazirX ‘ਤੇ ALCX/USDT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ (ALCX/USDT trading on WazirX)

By ਅਪ੍ਰੈਲ 19, 2022ਅਪ੍ਰੈਲ 29th, 20222 minute read

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ! 🙏

Alchemix ਨੂੰ WazirX ‘ਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ USDT ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚALCX ਨੂੰ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

WazirX ‘ਤੇ ALCX/USDT ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਲਾਈਵ ਹੈ!  ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ALCX ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਕਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?

Alchemix ਸਾਡੀ  ਰੈਪਿਡ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਸੀਂ ALCX ਦੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨੂੰ Binance ਰਾਹੀਂ WazirX ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।

Get WazirX News First

* indicates required

ਇਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ?

  • ਜਮ੍ਹਾਂ — ਤੁਸੀਂ ALCX ਨੂੰ Binance ਵੌਲੇਟ ਤੋਂ WazirX ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
  • ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ — ਤੁਸੀਂ ALCX ਨੂੰ USDT ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ, ਵੇਚ, ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ALCX ਨੂੰ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ “ਫੰਡ” ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
  • ਨਿਕਾਸੀਆਂ — ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ALCX ਨੂੰ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ।

ALCX ਬਾਰੇ

Alchemix ਇੱਕ ਨਵਾਂ DeFi ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਸੌਸ: ਲੋਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਕਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ Alchemix ਕਰਜ਼ ਵਾਪਿਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਛੱਡਦੇ ਹੋ, ਉੱਨੀ ਹੀ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਤੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। Alchemix ਨਾਲਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਲਈ ਕੋਲੈਟਰਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ $2 ਲਈ $1 ਤੱਕ। Alchemix ਤੁਹਾਡੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਅਰ ਦੇ ਵੌਲਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਹ ਆਮਦਨ – ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 12% APY — ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ (ਜਾਂ Alchemix ਭਾਈਚਾਰਾ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ, “ਸਵੈ-ਚਲਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ”) ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੀਮਤ (ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ): $76.84 USD
  • ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ (ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ): $9,59,73,099 USD
  • ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੌਲਿਊਮ (ਲਿਖਤ ਦੇ ਸਮੇਂ): $91,49,918 USD
  • ਸਰਕੁਲੇਟਿੰਗ ਸਪਲਾਈ: 1,248,674.61 ALCX
  • ਕੁੱਲ ਸਪਲਾਈ: 14,80,526 ALCX

ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਹੈਪੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ! 🚀

ਜੋਖਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ: ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹਾਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜੋਖਿਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਟੋਕਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਜੋਖਿਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। WazirX ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply