Skip to main content

ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਨਵਰਟਰl (Bitcoin & Crypto Converter)

By ਅਗਸਤ 23, 2021ਮਈ 2nd, 20222 minute read
Crypto-Converter-WazirX

ਸਵਾਲ 1: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 10,000 ਰੁਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ BTC ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਸਵਾਲ 2: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1000 XRP ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ (ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ) ਅਕਸਰ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

 ਚਲੋ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਕਰੀਏ!  ਵਜ਼ੀਰਐਕਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਨਵਰਟਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Get WazirX News First

* indicates required

 ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਚ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 ਇਸਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਜ਼ਮਾਓ!

ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਰਿਵਰਤਕ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • ਆਪਣੀ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,
  •  ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ,
  • ਤੇਜ਼ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਲਈ ‘ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋੜੇ’ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ?

ਕਦਮ 1: ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

ਕਦਮ 2: ਰਕਮ/ਗਿਣਤੀ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

ਕਦਮ 3: ਉਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

ਕਦਮ 4: ਨਤੀਜੇ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ!

Graphical user interface, text, applicationDescription automatically generated

ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।  ਤੁਸੀਂ 3 ਸਧਾਰਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  1. ਆਪਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ – ਇਥੇ
  2. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ ਵਾਪਸੀ (ROI) ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ – ਇਥੇ
  3. ਆਪਣੀ ਫਿਏਟ ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਬਦਲੋ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ – ਇਥੇ

ਧੰਨ ਨਿਵੇਸ਼!

ਬੇਦਾਅਵਾ: ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅਣਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜੋਖਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ (WazirX) ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕਾਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਲੌਗ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਖਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply