Skip to main content
All Posts By

WazirX Content Team

WazirXwazirx வழிகாட்டிகள்

WazirXஇல் வர்த்தகக் கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? (How is trading fee calculated on WazirX?)

WazirX சந்தையில் மிகக் குறைந்த வர்த்தகக் கட்டணங்களைச் செயல்படுத்துவதில் அறியப்படுகிறது. இந்த கட்டணம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பது இங்கே.
WazirX Content Team
மே 11, 2022
How to use the WazirX 'Convert Crypto Dust’ feature?wazirx வழிகாட்டிகள்

WazirXஇன் ‘கன்வெர்ட் கிரிப்டோ டஸ்ட்’ அம்சத்தை எப்படி பயன்படுத்துவது (How to use the WazirX ‘Convert Crypto Dust’ feature?)

பயன்படுத்த முடியாத கிரிப்டோ பேலன்ஸ்களை (கிரிப்டோ டஸ்ட்) எங்களின் பயன்பாட்டு டோக்கனாக WRXக்கு மாற்ற WazirX டஸ்ட் கன்வெர்ஷன் செயல்பாட்டைப்…
WazirX Content Team
மே 11, 2022
What are the benefits of the WazirX referral feature and how to use it?wazirx வழிகாட்டிகள்

WazirX பரிந்துரை அம்சத்தின் நன்மைகள் என்ன மற்றும் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது? (What are the benefits of the WazirX referral feature and how to use it?)

WazirX இல், உங்கள் நண்பர்கள் செலுத்தும் வர்த்தகக் கட்டணத்தில் 50% ரிவார்டாகப் பார்த்துப் பெறலாம். எப்படி என்பதை அறிய தொடர்ந்து…
WazirX Content Team
மே 11, 2022
How to download the trading report on WazirX?WazirX Guideswazirx வழிகாட்டிகள்

WazirX-இல் வர்த்தக அறிக்கையை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? (How to download the trading report on WazirX?)

WazirX வர்த்தக அறிக்கை என்பது உங்கள் முதலீடு மற்றும் வரி திட்டமிடலில் உங்களுக்கு உதவும் பல விவரங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு…
WazirX Content Team
மே 9, 2022
How to buy Ape coin in indiaNFTகி;ரிப்டோ கரன்சிகள்

இந்தியாவில் ஏப்காயின் வாங்குவது எப்படி (How to Buy ApeCoin in India)

இந்தியாவில் ApeCoin வாங்குவது எப்படி என்பதை அறிய கடைசி வரை படிக்கவும். ApeCoin வாங்குவதற்கு முன் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள…
WazirX Content Team
மே 9, 2022