Skip to main content
All Posts By

wazirxcontentteam

Dark Mode on WazirX Webஅறிவிப்புகள்

WazirX வெப் இல் டார்க் பயன்முறை (Dark Mode on WazirX Web)

WazirX Webக்காக மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டார்க் மோட் இப்போது நேரலையில் உள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதை எப்படி…
wazirxcontentteam
மே 16, 2022