Skip to main content
All Posts By

WazirX Content Team

Address Book Feature for Crypto WithdrawalUncategorizedஅறிவிப்புகள்

கிரிப்டோவை திரும்ப எடுப்பதற்கான முகவரி புத்தக அம்சம்

முகவரி புத்தக அம்சம் பயனர்கள் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் முகவரிகளை சிரமமின்றி அணுக உதவுகிறது. மேலும் அறிய படிக்கவும்.
WazirX Content Team
ஜூன் 29, 2022
Dark Mode on WazirX Webஅறிவிப்புகள்

WazirX வெப் இல் டார்க் பயன்முறை (Dark Mode on WazirX Web)

WazirX Webக்காக மிகவும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட டார்க் மோட் இப்போது நேரலையில் உள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அதை எப்படி…
WazirX Content Team
மே 16, 2022